Tekne Gövde Tasarımları

032

155

211

Tekne Gövde Tasarımı ve Müşteri Gövde Ölçümleri

Gövdelerin suyun içerisinde birbirlerinden daha farklı davranış gösterdiği idraki içersinde olan müşteriler, teknelerinin imalatından önce projelendirilmesine önem verirler. Gövdenin teknolojik olarak geliştirilen matematik yöntemlerle suya karşı gösterdiği dirençten yola çıkılarak pervane hesaplanması, günümüzün en doğru sonuç verecek yöntemlerinden biridir. Empirik ya da benzetme yöntemleriyle hesaplamada, hata olasılığı artacaktır. Teknenin boyutlarına göre endaze çizimi, saatlerce uğraşmayı zorunlu kılar. Rakkamlanan eğriler tekrar gövde çizim programı yardımıyla eğrilere dönüştürülüp mühendislik notasyonlarının çıkarılmasına yarar. Gövdenin hesaplanan efektif gücü, standart pervaneler için geliştirilen programlar yardımıyla modellere göre ölçülendirilir. Bu ölçülendirme imal edilecek pervanenin en önemli aşamasıdır. Ölçülendirilen modelin bilgisayar yardımıyla çizilip döküme hazırlanması diğer bir aşamadır.
Bugüne kadar 220 model çizilmiştir.
[ Ana Sayfa ] [ Pervaneler ] [ Teknik Bültenler ]


e-Posta


© Content eXtreme 2001
Tel : 0212 233 1248 Fax : 0212 296 4286 E-Posta: Content eXtreme